Przejdź do treści

Napo dla nauczycieli

Korzystając z cieszącej się wielką popularnością postaci Napo, EU-OSHA (Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy) opracowała wraz z konsorcjum Napo serię lekcji na temat bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) dla nauczycieli. Ma ona na celu przybliżenie tematyki BHP uczniom szkół podstawowych w sposób pouczający, ale jednocześnie zabawny i pobudzający wyobraźnię, z wykorzystaniem filmów o Napo.

Dla każdej lekcji, której punktem wyjścia jest film / scena z Napo, określono cele dydaktyczne, a nauczyciele mają możliwość wyboru spośród różnych ćwiczeń. Mogą skorzystać z niezbędnych materiałów oraz pomysłów na to, jak ocenić wyniki uczniów. Lekcje zaprojektowano tak, by były elastyczne, dały się dopasować do aktualnych tematów programu i je podkreślały oraz by stanowiły pomoc dla nauczycieli i uczniów w klasie.

Lekcje [6]

best signs for safety 1.JPG

NAPO i znaki bezpieczeństwa: Znaki ostrzegawcze/zakazu

Słowo kluczowe: Zapobieganie wypadkom, Znaki bezpieczeństwa

best signs for safety 2.JPG

NAPO i znaki bezpieczeństwa: Znaki nakazu/ znaki ratunkowe

Słowo kluczowe: Zapobieganie wypadkom, Znaki bezpieczeństwa

protect-your-skin.JPG

Chroń swoje ciało z Napo - Skóra

Słowo kluczowe: Chemikalia, Środki ochrony indywidualnej, Ochrona skóry

bodywise2.JPG

Chroń swoje ciało z Napo - Plecy i kręgosłup

Słowo kluczowe: Chemikalia, Środki ochrony indywidualnej, Ochrona skóry

hazard-hunter1.JPG

Napo i Łowca Zagrożeń: Identyfikacja zagrożeń

Słowo kluczowe: Zapobieganie wypadkom, Ocena ryzyka

hazard-hunter2.JPG

Napo i Łowca Zagrożeń: Interwencja i zapobieganie

Słowo kluczowe: Zapobieganie wypadkom, Ocena ryzyka