Napo - Bezpieczeństwo z uśmiechem

Korzystaj z filmów o NAPO, aby propagować bezpieczeństwo i higienę pracy
Napo to bohater serii filmów animowanych współprodukowanych przez niewielką grupę organizacji europejskich, które służą przedstawieniu istotnych kwestii związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem w miejscu pracy w łatwy do zapamiętania i przystępny sposób. Sympatyczny bohater symbolizuje typowego pracownika dowolnej branży lub sektora.