Przejdź do treści

Napo - Bezpieczeństwo z uśmiechem

Korzystaj z filmów o NAPO, aby propagować bezpieczeństwo i higienę pracy

Napo to bohater serii filmów animowanych współprodukowanych przez niewielką grupę organizacji europejskich, które służą przedstawieniu istotnych kwestii związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem w miejscu pracy w łatwy do zapamiętania i przystępny sposób. Sympatyczny bohater symbolizuje typowego pracownika dowolnej branży lub sektora.

Nauka z Napo

Zasoby te mają na celu umożliwienie firmom wykorzystywanie filmów o Napo w celu zwiększania świadomości o BHP w ich grupach…
Icon Napo for teachers
Korzystając z cieszącej się wielką popularnością postaci Napo, EU-OSHA (Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy)…

Napo to oryginalny pomysł, który zrodził się w grupie specjalistów ds. komunikacji w zakresie BHP w odpowiedzi na zapotrzebowanie na produkty informacyjne wysokiej jakości, umożliwiające przełamywanie barier narodowych i wyjście naprzeciw zróżnicowaniu kulturowemu i