Napo 25th anniversary

In 2023 Napo and his colleagues at work are ready to celebrate 25 years of promoting “safety with a smile”. See how Napo is about to celebrate his birthday in his unique style – lets’ say “Happy Birthday” to Napo.

Nauka z Napo

Zasoby te mają na celu umożliwienie organizacjom korzystania z filmów o Napo z zamiarem zwiększania świadomości o BHP w grupach…
Icon Napo for teachers
Korzystając z cieszącej się wielką popularnością postaci Napo, EU-OSHA (Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy)…

Napo to oryginalny pomysł, który zrodził się w grupie specjalistów ds. komunikacji w zakresie BHP w odpowiedzi na zapotrzebowanie na produkty informacyjne wysokiej jakości, umożliwiające przełamywanie barier narodowych i wyjście naprzeciw zróżnicowaniu kulturowemu i