Skontaktuj się z nami

Przed zadaniem pytania przejrzyj listę najczęściej zadawanych pytań poniżej. Być może na Twoje pytanie udzielono już odpowiedzi. 

1. Czy filmy można edytować lub zmieniać?

Nie. Filmy są chronione prawem autorskim. Prawa do korzystania z filmów o Napo nie obejmują edycji ani modyfikacji tych filmów, wykorzystania ich w innych produkcjach filmowych lub produktach multimedialnych ani wykorzystania filmów do celów reklamy lub promocji.

2. Czy poszczególne sceny z filmów o Napo można wykorzystać w prezentacjach PowerPoint?

Tak. Pojedyncze sceny z filmów o Napo mogą być wykorzystywane w prezentacjach w programie PowerPoint lub na stronach intranetowych, o ile zamieszczona zostanie odpowiednia informacja o producentach w postaci klatki końcowej, którą można pobrać tutaj.

3. Czy można zamieścić łącze do strony internetowej Napo?

Tak. Konsorcjum Napo dopuszcza łącza do głównej strony internetowej Napo (www.napofilm.net), ale nie zezwala na hosting filmów o Napo na innych stronach internetowych.

4. Czy postać Napo lub jej wizerunek można wykorzystać w kampanii budującej tożsamość?

Nie. Postać Napo może być wykorzystywana jedynie w celu promocji filmów o Napo. Postaci Napo ani jej wizerunku nie można wykorzystywać w żadnych reklamach, promocjach ani publikacjach dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy.

5. Czy ze strony internetowej Napo można pobrać filmy?

Tak. Aby pobrać całe filmy o Napo lub wybrane sceny na swój komputer, wejdź na stronę internetową Napo (www.napofilm.net) i przejdź do filmu lub sceny, które chcesz pobrać. Możesz albo kliknąć przycisk „pobierz” Ikona pobierania, albo dodać film do centrum pobierania, klikając przycisk „centrum pobierania” Ikona centrum pobierania.

Przycisk „centrum pobierania” dodaje wybrane filmy do listy, która jest dostępna z górnego paska menu strony. Będzie tam widoczna lista wszystkich wybranych filmów, które można pobrać za jednym razem. Aby usunąć wybrane filmy z listy centrum pobierania, kliknij przycisk „X”.

Opcja pobierania nie jest dostępna w wersji mobilnej.

6. Czy można zamieścić filmy o Napo bądź sceny z nich na własnej stronie internetowej lub na firmowej stronie internetowej?

Nie. Można zamieścić łącze do strony internetowej Napo (www.napofilm.net), ale zamieszczanie filmów nie jest dozwolone.

7. Czy filmy o Napo można zamieścić w firmowym intranecie?

Tak. Filmy można pobrać i zamieścić je na wewnętrznej stronie intranetowej.

8. Czy filmy o Napo lub sceny z nich można wykorzystać w programie e-uczenia się?

Filmy o Napo lub sceny z nich można wykorzystać tylko w przypadku, gdy program e-uczenia się jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego pracowników firmy lub organizacji. Jeśli program e-uczenia się jest przeznaczony do użytku zewnętrznego jako element komercyjnego pakietu szkoleniowego, wykorzystanie filmów o Napo ani pochodzących z nich scen nie jest możliwe.

9. W jaki sposób można uzyskać płyty DVD z filmami o Napo?

Kopie płyt DVD z filmami o Napo można uzyskać od członków konsorcjum Napo (AUVA w Austrii, DGUV w Niemczech, HSE w Wielkiej Brytanii, INAIL we Włoszech, INRS we Francji i SUVA w Szwajcarii. W innych państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) lub krajach kandydujących należy skontaktować się z krajowym punktem centralnym EU-OSHA w swoim kraju (https://osha.europa.eu/pl/about-eu-osha/national-focal-points). Zainteresowanych spoza Europy prosimy o kontakt pod adresem info@napofilm.net.

10. Jakie są różnice między MP4 a WMV?

MP4 lub MPEG-4 to standard w kompresji filmów opracowany przez grupę ekspertów Moving Picture Experts Group (MPEG); zwykle używany do dzielenia się plikami wideo w internecie. Może zostać odtworzony na prawie każdym urządzeniu i w każdym systemie operacyjnym.

WMV oznacza Windows Media Video, opracowane przez Microsoft. Możesz dodać wideo w tym formacie w Microsoft Office. Możesz również oglądać wideo WMV na kilku czytnikach mediów, jak np. VLC, KMPlayer, Mplayer, i wraz z oprogramowaniem Microsoft Flip4Mac, oraz odtwarzać pliki WMV na QuickTime Player.