Przejdź do treści

Prawa i zezwolenia

Filmiki o Napo są własnością Via Storia, firmy producenckiej z siedzibą w Strasburgu we Francji oraz konsorcjum Napo, które finansuje i produkuje filmy na rzecz niewielkiej grupy europejskich organizacji ds. BHP: AUVA (Austria); CIOP (Polska); DGUV (Niemcy); INAIL (Włochy); INRS (Francja); TNO (Holandia) i SUVA (Szwajcaria). Ponadto Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) podpisała umowę z DGUV (w imieniu konsorcjum) dotyczącą powielania i dostawy kopii filmów o Napo krajowym punktom centralnym we wszystkich państwach członkowskich UE, państwach kandydujących i należących do EFTA.

Prawa autorskie

Prawa autorskie posiada firma Via Storia.

Do konsorcjum Napo należą niektóre prawa jako współproducentów, w tym pełne prawa – bez ograniczeń czasowych – do korzystania z filmów w dziedzinie swojej działalności oraz do otrzymywania taśm-matek, z których można powielać kopie.

Prawa

Filmy o Napo lub poszczególne sceny filmowe mogą być dowolnie wykorzystane do celów nauczania, szkolenia i uświadamiania bez konieczności uzyskania zgody od konsorcjum Napo.

Pojedyncze sceny z filmów o Napo mogą być wykorzystywane w prezentacjach w programie PowerPoint lub na stronach intranetowych, o ile zamieszczona zostanie odpowiednia informacja o producentach w postaci klatki końcowej, którą można pobrać tutaj.

  • Prawa te nie obejmują:redagowania, weryfikacji i modyfikacji filmów;używania filmów i scen z filmów w innych produkcjach filmowych/wideo;

  • używania filmów lub scen filmowych do reklamy lub promocji;

  • powielania, rozpowszechniania lub sprzedaży kopii filmów;

  • publikacji filmów o Napo na stronach internetowych;

  • w tym filmów lub scen filmowych w produktach multimedialnych, chyba że udzielono na nie konkretnego zezwolenia.

Konsorcjum Napo Consortium dopuszcza linki do strony domowej portalu Napo www.napofilm.net, ale nie zezwala na hosting filmów Napo na innych stronach internetowych.

Postaci Napo można używać jedynie w celu promocji filmu – nie można wykorzystywać Napo ani żadnych obrazów z serii do ogólnego propagowania i promowania zdrowia i bezpieczeństwa w pracy czy publikowania materiałów dotyczących BHP.

Prósby i pytania

Wszelkie prośby i pytania należy kierować do konsorcjum Napo. Prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: formularz kontaktowy.