You are here

Informacje o dostępności

Klucze dostępu

Klucze dostępu są urządzeniem nawigacyjnym umożliwiającym poruszanie się po tej witrynie internetowej za pomocą klawiatury.

Obszerne informacje na temat kluczy dostępu znajdują się w Wytycznych dla dostępności treści internetowych (W3C Accessibility Guidelines)

Dostępne klucze dostępu

Niniejsza strona internetowa opiera się na strukturze ściśle odpowiadającej międzynarodowym zaleceniom w sprawie kluczy dostępu. Należą do nich:

  • 1 - Strona domowa
  • 3 - Mapa witryny
  • 4 - Szukaj
  • 5 - Informacje prawne i informacje o polityce prywatności
  • 7 - Prawa autorskie
  • 8 - Zmień język
  • 9 - Formularz kontaktowy
  • S - Przejdź bezpośrednio do treści
  • K - Szczegółowe informacje dotyczące kluczy dostępu (ta strona)

Używanie kluczy dostępu w różnych przeglądarkach internetowych

Przeglądarka Windows Linux Mac
Internet Explorer [Alt] + klucz dostępu, Enter Nie dotyczy
Chrome [Alt] + klucz dostępu [Alt] + klucz dostępu [Control] [Alt] + klucz dostępu
Firefox [Alt][Shift] + klucz dostępu [Alt][Shift] + klucz dostępu [Control] [Alt] + klucz dostępu
Safari [Alt] + klucz dostępu Nie dotyczy [Control] [Alt] + klucz dostępu
Opera

Opera 15 lub nowsza: [Alt] + klucz dostępu

Opera 12.1 lub starsza: [Shift] [Esc] + klucz dostępu