Informacje o dostępności

Klucze dostępu

Klucze dostępu są urządzeniem nawigacyjnym umożliwiającym poruszanie się po tej witrynie internetowej za pomocą klawiatury.

Obszerne informacje na temat kluczy dostępu znajdują się w Wytycznych dla dostępności treści internetowych (W3C Accessibility Guidelines)

Dostępne klucze dostępu

Niniejsza strona internetowa opiera się na strukturze ściśle odpowiadającej międzynarodowym zaleceniom w sprawie kluczy dostępu. Należą do nich:

 • 0 - Home page
 • 1 - Films
 • 2 - Coming soon
 • 3 - Napo for teachers
 • 4 - Napo in the workplace
 • 5 - The Napo story
 • 6 - Napo and friends
 • 7 - Photo gallery
 • S - Skip to content
 • M - Site map
 • C - Contact us & faqs
 • R - Rights & Permissions
 • K - Access key details (this page)
 • N -Disclaimer
 • L - Change language
 • Q - Search textbox

Używanie kluczy dostępu w różnych przeglądarkach internetowych

 
Przeglądarka Windows Linux Mac
Internet Explorer [Alt] + klucz dostępu, Enter Nie dotyczy  
Chrome [Alt] + klucz dostępu [Alt] + klucz dostępu [Control] [Alt] + klucz dostępu
Firefox [Alt][Shift] + klucz dostępu [Alt][Shift] + klucz dostępu [Control] [Alt] + klucz dostępu
Safari [Alt] + klucz dostępu Nie dotyczy [Control] [Alt] + klucz dostępu
Opera

Opera 15 lub nowsza: [Alt] + klucz dostępu

Opera 12.1 lub starsza: [Shift] [Esc] + klucz dostępu