Przejdź do treści

Napo w miejscu pracy

Zasoby te mają na celu umożliwienie firmom wykorzystywanie filmów o Napo w celu zwiększania świadomości o BHP w ich grupach pracowników oraz w obrębie łańcuchów dostaw.  Umożliwią one organizacjom przekazywanie porad w kwestiach związanych z BHP i pomogą rozpocząć dyskusje na te tematy. Nadają się również do wykorzystania podczas kursów szkolenia zawodowego.

Czym są zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego? [14]

Positiv position V2.jpg

Kontrola postawy

Słowo kluczowe: Osoby starsze a BHP, Praca biurowa, Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego, Ergonomia

A step in the right direction V2.jpg

Ruch w pracy

Słowo kluczowe: Profilaktyka, Starzenie się a BHP, Zachowanie, Kultura bezpieczeństwa

Shared experiences V2.jpg

Dzielenie się umiejętnościami i doświadczeniem

Słowo kluczowe: Starzenie się a BHP, Przenoszenie ciężarów, Ciężkie ładunki, Wprowadzenie nowego pracownika, BHP a osoby młode

napo-008-lighten-the-load-episode-002-modern-stressful-times.jpg

Ocena ryzyka związanego z powtarzalną pracą

Słowo kluczowe: Koszt wypadków, Produkcja, Ciśnienie

napo-008-lighten-the-load-episode-003-divide-and-rule.jpg

Podział ciężkich ładunków

Słowo kluczowe: Ciężkie ładunki, Ręczne przenoszenie ciężarów

napo-008-lighten-the-load-episode-004-radical-ergonomics.jpg

Wczesne zgłaszanie objawów zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego

Słowo kluczowe: Praca przy komputerze, Ergonomia