You are here

Napo w miejscu pracy

Napo w miejscu pracy

Zasoby te mają na celu umożliwienie organizacjom korzystania z filmów o Napo z zamiarem zwiększania świadomości o BHP w grupach pracowników i w obrębie łańcuchów dostaw. Umożliwią organizacjom przekazywanie porad w kwestiach związanych z BHP i pomogą rozpocząć dyskusje na te tematy. Nadają się również do wykorzystania podczas kursów szkolenia zawodowego.

Czym są zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego? [14]

Pozycja pozytywna

Kontrola postawy

Osoby starsze a BHP, Praca biurowa, Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego, Ergonomia

Krok we właściwym kierunku

Ruch w pracy

Profilaktyka, Starzenie się a BHP, Zachowanie, Kultura bezpieczeństwa

Wspólnota doświadczeń

Dzielenie się umiejętnościami i doświadczeniem

Starzenie się a BHP, Przenoszenie ciężarów, Ciężkie ładunki, Wprowadzenie nowego pracownika, BHP a osoby młode

Dzisiejsze czasy

Ocena ryzyka związanego z powtarzalną pracą

Koszt wypadków, Produkcja, Ciśnienie

Dziel i rządź

Podział ciężkich ładunków

Ciężkie ładunki, Ręczne przenoszenie ciężarów

Radykalne rozwiązanie

Wczesne zgłaszanie objawów zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego

Praca przy komputerze, Ergonomia

Pages