You are here

Napo in the workplace

Napo in the workplace

These resources are to enable organisations to use Napo films to raise awareness about health and safety topics within groups of their own staff and supply chains. The resources will enable organisations to deliver advice on health and safety topics, and will help generate discussion around the topics. They are also suitable for use on vocational training courses.

Understanding MSDs [14]

Pozycja pozytywna

Check your posture

Osoby starsze a BHP, Praca biurowa, Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego, Ergonomia

Krok we właściwym kierunku

Keep moving at work

Profilaktyka, Ageing and OSH, Zachowanie, Kultura bezpieczeństwa

Wspólnota doświadczeń

Share skills and experience

Ageing and OSH, Przenoszenie ciężarów, Ciężkie ładunki, Wprowadzenie nowego pracownika, BHP a osoby młode

Dzisiejsze czasy

Risk-assess repetitive work

Koszt wypadków, Produkcja, Ciśnienie

Dziel i rządź

Split up heavy loads

Ciężkie ładunki, Ręczne przenoszenie ciężarów

Radykalne rozwiązanie

Report signs of MSDs early

Praca przy komputerze, Ergonomia

Pages