Przejdź do treści

Historia Napo

Geneza Napo

Napo to oryginalny pomysł, który zrodził się w grupie specjalistów ds. komunikacji w zakresie BHP w odpowiedzi na zapotrzebowanie na produkty informacyjne wysokiej jakości, umożliwiające przełamywanie barier narodowych i wyjście naprzeciw zróżnicowaniu kulturowemu i językowemu oraz praktycznym potrzebom ludzi w miejscu pracy. Filmy te nie mają na celu zaprezentowania tematu w sposób wyczerpujący, ani nie powinny być postrzegane jako materiał szkoleniowy czy edukacyjny. Zadaniem Napo i jego przyjaciół jest zachęcanie do BHP poprzez prezentację atrakcyjnych postaci, zabawne historie oraz humor i podejście z przymrużeniem oka. „Bezpieczeństwo z uśmiechem” to wkład Napo w tworzenie bezpieczniejszych, zdrowszych i lepszych miejsc pracy. Każdy film jest współprodukcją wielu instytucji europejskich. Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy z siedzibą w Bilbao w Hiszpanii sfinansowała opracowanie strony internetowej.

Kontekst

Konsorcjum Filmowe Napo powstało w wyniku obchodów Europejskiego Roku Bezpieczeństwa i Zdrowia 1992-1993 oraz europejskich festiwali filmowych organizowanych przez Komisję Europejską.

Komisja wspierała festiwale filmowe w przekonaniu, że możliwe jest określenie i dostosowanie najlepszych filmów do użytku w całej Unii Europejskiej. Okazało się to trudne. Wiele filmów zostało nakręconych przez firmy produkujące filmy komercyjne, które nie chciały zrezygnować ze swoich praw. Różnice kulturowe sprawiły, że obrazy, fabuły oraz ogólne wrażenia wizualne i odczucia utrudniły adaptację i przenoszenie filmów przez granice państw.

Po Festiwalu Filmowym w Strasburgu w 1995 r. czterech specjalistów ds. komunikacji aktywnej z Francji, Niemiec, Szwecji i Wielkiej Brytanii spotkało się, aby omówić sposoby, w jakie można by zamówić i wyprodukować film do wykorzystania w całej Europie. 

W skład konsorcjum Napo wchodzą obecnie: AUVA (Austria), CIOP (Polska), DGUV (Niemcy), EU-OSHA (Bilbao, Hiszpania), INAIL (Włochy), INRS (Francja) i TNO (Holandia).

Zespół twórców

Autorem scenariusza i reżyserem filmów o Napo jest Eric Scandella (dla Via Storia).

Twórcą animacji 3D jest Fabrice Barbey (dla Protozoaire).

Ścieżkę dźwiękową skomponował Henri Muller.

Narodziny Napo

Grupa opracowała wspólny wniosek, określiła wymogi oraz zaprosiła do składania ofert na wyprodukowanie filmu o znakach bezpieczeństwa oraz wskazała dwie firmy producenckie we własnym kraju, do których zwrócono się o zaproponowanie strategii. Kontrakt wygrała Via Storia, francuska firma ze Strasburga. Narodził się Napo!

Pierwszy film, Best Signs Story (Opowieść o znakach), został pokazany na europejskim festiwalu filmowym w Edynburgu w 1998 r. i zdobył nagrody na światowym kongresie w Sao Paulo w 1999 r. oraz na krajowych festiwalach filmowych we Francji i w Niemczech.

W 2003 r. Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w Bilbao wyraziła zainteresowanie trzecim filmem, aby wesprzeć tydzień europejski i jego temat przewodni – niebezpieczne substancje. Osiągnięto porozumienie z konsorcjum, dzięki czemu Agencja mogła przekazać oryginalne taśmy wszystkim państwom członkowskim, krajom kandydującym oraz należącym do EFTA z wyraźnym zastrzeżeniem odnośnie do użytkowania bez wyłączności, praw i kosztów. Współpraca była kontynuowana.