Wskazówki dla nauczyciela

Portrait of Napo

Nigdy nie jest za wcześnie na to, by zaznajomić uczniów z podstawowymi pojęciami, które dorośli określają wspólną nazwą bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).

Napo to sympatyczna postać, która może pomóc uczniom zastanowić się nad zagadnieniami bezpieczeństwa, zrozumieć je i odpowiednio reagować. Więcej informacji można znaleźć tutaj: Napo i przyjaciele. Seria filmów o Napo jest rozbudowana, dlatego zachęcamy do przejrzenia i wykorzystywania ich na lekcjach.

Niektóre z podstawowych koncepcji bezpieczeństwa poruszone na lekcjach są powiązane z obecnym programem nauczania. Materiały „Napo dla nauczycieli” zawierają wiele inspirujących pomysłów na to, jak włączyć koncepcje bezpieczeństwa w tematykę lekcji. Można je wykorzystać jako jedną lekcję lub część większego projektu. Mimo że materiały są powiązane z innymi przedmiotami, głównym celem jest wykorzystanie ciekawych filmów o Napo, aby wpoić uczniom, jak mają zadbać o siebie i innych i jak rozpoznawać zagrożenia.

Dla każdej lekcji przedstawiono zarys celów dydaktycznych, szczegółowe informacje na temat możliwych działań i niezbędne materiały. Dzięki lekcjom uczniowie odkryją, jak rozpoznawać różne zagrożenia, z którymi mogą mieć do czynienia oni sami i ich koledzy, a dzięki wspólnej pracy nauczą się przekładać te umiejętności na działania.

Więcej informacji na temat podstawowych zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy zawierają konspekty dostępne w bibliotece materiałów.