You are here

Kontrola postawy

Powrót do Napo w miejscu pracy

Kontrola postawy

W ramach tego działania uczestnicy oglądają i omawiają fragment filmu o Napo dotyczący możliwości wystąpienia zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego związanych z pracą, wynikających z długotrwałego utrzymywania nieprawidłowej postawy. Dowiadują się także, w jaki sposób proste działania podejmowane w odpowiednim momencie mogą zmniejszyć ten problem.

Wskazówki dla osób prowadzących działania prozdrowotne w miejscu pracy

Czy potrzebują Państwo pomocy w organizacji działań edukacyjnych w swoim miejscu pracy?

Więcej informacji tutaj

Działanie

Cele dydaktyczne

Działania

Pytania podsumowujące

Ocena

Wymagane pomoce