Przejdź do treści

Kontrola postawy

W ramach tego działania uczestnicy oglądają i omawiają fragment filmu o Napo dotyczący możliwości wystąpienia zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego związanych z pracą, wynikających z długotrwałego utrzymywania nieprawidłowej postawy. Dowiadują się także, w jaki sposób proste działania podejmowane w odpowiednim momencie mogą zmniejszyć ten problem.

Wskazówki dla osób prowadzących działania prozdrowotne w miejscu pracy
Czy potrzebują Państwo pomocy w organizacji działań edukacyjnych w swoim miejscu pracy?

Aktywność

Cele dydaktyczne

Uczestnicy:

 • Rozumieją wpływ nieprawidłowej postawy w pracy. (p)
 • Wiedzą, że ostry i przewlekły ból pleców, karku i nadgarstków może być następstwem nieprawidłowej postawy. (p, k, i)
 • Rozumieją, że niewielkie zmiany w środowisku pracy mogą zmniejszyć częstotliwość występowania zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego. (p, k, i)
 • Wiedzą, jak zgłaszać obawy dotyczące zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego w miejscu pracy. (p)
 • Wiedzą, jak słuchać zgłaszanych przez pracowników obaw dotyczących zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego. (k, i)
 • Znają koszty interwencji związanych z zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego i korzyści z nimi związane. (k)

kierownicy (k), inspektorzy (i) i pracownicy (p)

Działania

Prowadzący przedstawia Napo i zachęca uczestników do określenia możliwości wystąpienia zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego (bólu pleców, karku i nadgarstków). Prowadzący zachęca uczestników do podzielenia się doświadczeniami, zadając zalecane pytania spośród poniższych opcji:

 • Jakie problemy BHP są poruszane w tym filmie? Proszę zaproponować ewentualne rozwiązania. (p, k, i)
 • Jakie zmiany można wprowadzić w środowisku pracy, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego? (p)
 • Jak można zaangażować pracowników w procesy decyzyjne? (k, i)
 • Jak można zgłosić kierownikowi/inspektorowi odczuwanie dyskomfortu w wyniku nieprawidłowej postawy w pracy? (p)
 • Jak utrzymywać otwartą komunikację z zespołami w sprawach związanych z BHP? (k, i)
 • W jaki sposób przyjęcie właściwej pozycji w pracy może zwiększyć wydajność i skuteczność pracy, poprawić jakość życia pracowników i zmniejszyć nieobecność? (p, k, i)
Pytania podsumowujące
 • Czy w przypadku stwierdzenia podobnej sytuacji w miejscu pracy bez oporu zostaną zaproponowane zmiany? (p, k, i)
 • Czy można wyjaśnić koszty wprowadzenia rozwiązań związanych z zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego w miejscu pracy i korzyści z nimi związane? (p, k, i)
Ocena

Uczestnicy potrafią wyjaśnić krótko- i długoterminowe korzyści z zapobiegania zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego na poziomie osobistym i organizacyjnym. (p, k, i)

Wymagane pomoce