Przejdź do treści

Podział ciężkich ładunków

W ramach tego działania uczestnicy oglądają i omawiają fragment filmu o Napo dotyczący tego, w jaki sposób charakterystyka ciężaru może decydować o wpływie zadań obejmujących ręczne przemieszczanie na ciało, a także możliwości zmiany ciężaru w celu poprawy bezpieczeństwa pracy.

Wskazówki dla osób prowadzących działania prozdrowotne w miejscu pracy
Czy potrzebują Państwo pomocy w organizacji działań edukacyjnych w swoim miejscu pracy?

Aktywność

Cele dydaktyczne

Uczestnicy:

 • Rozumieją znaczenie konieczności rozpoznawania zagrożeń związanych z konkretnym zadaniem polegającym na ręcznym przemieszczaniu. (p, k, i)
 • Wiedzą, że wpływ zadania polegającego na ręcznym przemieszczaniu na ciało może zależeć od masy, wymiarów, kształtu i położenia ciężaru. (p, k, i)
 • Wiedzą, jak zaproponować ulepszenia praktyk zawodowych mające na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia bólu karku, nadgarstków, ramion i pleców. (p, k, i)
 • Wiedzą, dlaczego warto stosować tę wiedzę we wszystkich zadaniach związanych z przenoszeniem i przemieszczaniem zarówno w pracy, jak i poza nią. (p, k, i)

kierownicy (k), inspektorzy (i) i pracownicy (p)

Działania

Prowadzący przedstawia Napo i zachęca uczestników do określenia możliwości wystąpienia zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego. Prowadzący zachęca uczestników do podzielenia się doświadczeniami, zadając zalecane pytania spośród poniższych opcji.

Pytania do rozważenia:

 • Jakie problemy BHP są poruszane w tym filmie? Proszę zaproponować ewentualne rozwiązania. (p, k, i)
 • Czy ten typ zadania jest znany uczestnikowi z własnego środowiska pracy? (p)
 • W jaki sposób można zgłaszać obawy i sugestie usprawnień tego zadania mające na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego? (p)
 • Jak można zachęcić pracowników do zgłaszania obaw i sugestii usprawnień zadań obejmujących ręczne przemieszczanie? (k, i)
 • Czy jest możliwość zwracania się do dostawców z prośbą o materiały z wyraźnym oznaczeniem masy i środka ciężkości na opakowaniu? (k, i)
 • Czy jest możliwość określania zasad dostawy i przechowywania materiałów w miejscu ich wykorzystania w sposób minimalizujący ryzyko wystąpienia zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego? (k, i)
Pytania podsumowujące
 • Czy można wyjaśnić znaczenie rozpoznania zagrożeń związanych z zadaniami obejmującymi ręczne przemieszczanie materiałów? (p, k, i)
 • Czy można wyjaśnić wartość dodaną grupowej oceny zadań obejmujących ręczne przemieszczanie oraz doboru środków kontroli? (p, k, i)
Ocena
 • Uczestnicy potrafią objaśnić krótko- i długoterminowe korzyści z oceny i kontroli ryzyka wynikającego z zadań obejmujących ręczne przemieszczanie na poziomie osobistym i organizacyjnym. (p, k, i)
Wymagane pomoce