You are here

Back to Films

Przygody Napo

Publication date: 
2001
Przygody Napo

Film skupia się na powszechnych rodzajach ryzyka w miejscu pracy i nadaje się idealnie dla młodych osób o niewielkim doświadczeniu lub bez doświadczenia w pracy. W filmie podkreślono, że trzeba mieć świadomość ryzyka, przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy, oraz że istotną rolę odgrywają szkolenia. Film jest odpowiedni dla wszystkich sektorów i pracowników wszystkich szczebli, w szczególności dla młodych osób przechodzących szkolenia lub odbywających praktyki. Celem filmu jest podniesienie świadomości o podstawowych rodzajach ryzyka oraz zachęcenie odbiorców do zastanowienia się nad wypadkami i możliwościami ich unikania. Przedstawiono dziewięć nieszczęśliwych wypadków i każdy z nich ilustruje typowe ryzyko dla osób indywidualnych i ryzyko wspólne w przedsiębiorstwie. W filmie podkreślono, jak ważne jest właściwe oznakowanie zagrożeń, zrozumienie etykiet ostrzegawczych, bezpieczna podróż do i z pracy, korzystanie z odpowiednich środków ochrony osobistej, niepodejmowanie ryzyka, używanie odpowiednich i najbardziej właściwych opakowań, unikanie „drogi na skróty” oraz dopilnowanie, aby sprzęt w pracy obsługiwali wykwalifikowani pracownicy.