Przejdź do treści

zremasterowany film „Opowieść o znakach” (2023 r.)

Categories
Znaki i etykiety
Zapobieganie wypadkom
Znaki bezpieczeństwa

Pierwszy film z serii filmów o Napo to wprowadzenie do znaków i symboli BHP napotykanych w miejscu pracy. Stanowi on użyteczny przewodnik dla nowo zatrudnionych i cenny sposób odświeżenia wiedzy dla pozostałych pracowników. W filmie zilustrowano różnorodne sytuacje w miejscu pracy, w których znaki BHP odgrywają ważną rolę. Film jest odpowiedni dla wszystkich sektorów i pracowników wszystkich szczebli, w szczególności dla młodych osób przechodzących szkolenia lub odbywających praktyki.

Celem filmu jest informowanie odbiorców o znakach BHP w miejscu pracy, propagowanie wiedzy o tym, jak istotne jest stosowanie się do tych znaków oraz poznanie i rozpoznawanie znaczenia znaków na postawie ich kształtu i koloru. Powstało trzynaście scenek. Każda scenka odnosi się do sytuacji w miejscu pracy, gdzie Napo napotyka na znaki, które ożyły, aby nauczyć go jak je rozpoznawać, oraz aby zrozumiał, jak ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Sekwencje te ukazują, co się dzieje, jeśli nie przestrzega się znaków, a także pokazują, jakie są techniczne i organizacyjne przeszkody dla skutecznego funkcjonowania tych znaków.