Przejdź do treści

Czysta sprawa

Categories
Pracownicy sprzątający
Zapobieganie wypadkom
Poślizgnięcia, potknięcia i upadki
Ręczne przenoszenie ciężarów

Film ilustruje zagrożenia BHP, na jakie narażeni są pracownicy sektora utrzymania czystości i podwykonawcy, w tym poślizgnięcia i potknięcia, upadki, ręczna obsługa maszyn oraz praca w pojedynkę. Docelowi odbiorcy to podwykonawcy i przedsiębiorstwa sektora utrzymania czystości, mimo to film jest odpowiedni dla wszystkich sektorów i pracowników wszystkich szczebli, w szczególności dla młodych osób przechodzących szkolenia lub odbywających praktyki. Cele filmu to uświadomienie zagrożeń powszechnie spotykanych w sektorze utrzymania czystości oraz umożliwienie wskazania działań zapobiegawczych. Czasami Napo jest ostrożny, innym razem podejmuje ryzyko. Razem z Napette, koleżanką z pracy, szefem i klientami, jest narażony na różnego rodzaju ryzyko. Przedstawione sytuacje stanowią okazję do poruszenia kwestii organizacji i planowania pracy, znaków bezpieczeństwa, korzystania z drabin i schodów, problemów z ręczną obsługą maszyn, pracy zespołowej i obiegu informacji.