Napo w filmie: uwaga: substancje niebezpieczne!

Napo w filmie: uwaga: substancje niebezpieczne!
Categories
Substancje niebezpieczne
Znaki i etykiety
Chemikalia

Film jest zmienioną wersją „Napo w krainie niebezpiecznych substancji”, filmu wyprodukowanego w 2003 r. Wprowadzono zmiany, aby ujednolicić znaki (piktogramy) stosowane w transporcie towarów niebezpiecznych oraz znaki stosowane w klasyfikacji produktów, oznakowaniu i pakowaniu substancji chemicznych. Siedem istniejących piktogramów zostanie zastąpionych dziewięcioma.

Ważne daty to: 1 grudnia 2010 r., kiedy substancje będą musiały być przeklasyfikowane i oznakowane zgodnie z nowym systemem światowym (GHS) i 1 czerwca 2015 r., kiedy ten sam proces zostanie zastosowany wobec mieszanin (wcześniej zwanych preparatami).

Napo bierze udział w serii krótkich scenek, w których ma do czynienia z substancjami chemicznymi, w tym również z substancjami drażniącymi, łatwopalnymi, żrącymi, toksycznymi lub szkodliwymi dla środowiska. Po każdej scence następuje krótka sekwencja, w której pokazano, jak zapobiegać wypadkom poprzez stosowanie w pracy dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa. Film jest odpowiedni dla wszystkich sektorów i grup pracowników. Celem poszczególnych scen jest zwrócenie uwagi na znaczenie oznakowania produktów chemicznych. Po „wybuchowej” pierwszej scenie, sześć sekwencji ukazuje najpierw błędny sposób postępowania, wraz z poważnymi konsekwencjami, a następnie prawidłowy sposób postępowania przy przestrzeganiu instrukcji bezpieczeństwa.