Przejdź do treści

Napo w... pył w pracy

Categories
Pył
Substancje niebezpieczne
Maszyny
Środki ochrony indywidualnej

Pył stanowi potencjalny problem w miejscu pracy na dwa różne, choć istotne sposoby: powoduje problemy z oddychaniem i stwarza ryzyko wybuchów. Szkodliwe skutki działania pyłu mogą różnić się od podrażnienia skóry do raka płuc, w zależności od składu pyłu oraz rodzaju i stopnia narażenia.

„Napo a...pył w pracy” przedstawia niektóre z licznych sytuacji i substancji wytwarzających pył oraz podkreśla znaczenie kontroli narażenia na działanie pyłu w pracy w celu uniknięcia problemów zdrowotnych. Film kończy się wybuchem – eksplozją pyłu – szybkim zapłonem drobnych cząsteczek zawieszonych w powietrzu często, lecz nie zawsze, w zamkniętym pomieszczeniu.

Pobierz