Przejdź do treści

Napo u... ukrytych zabójców

Categories
Substancje niebezpieczne
Nowotwory
Choroby zawodowe
Work environment

Pokonanie raka zostało określone jako priorytet w Strategicznych ramach UE dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2021-2027. Celem tego filmu Napo jest zwiększenie świadomości na temat chorób nowotworowych pochodzenia zawodowego i sposobów zapobiegania im. Film skupia się na uwalnianych w procesach technologicznych czynnikach rakotwórczych, które są produktem ubocznym procesu pracy. Czynniki takie wymagają szczególnej uwagi, ponieważ nie są opatrzone etykietami i mogą nie mieć żadnych odniesień w kartach charakterystyki.

Wielu pracowników UE jest potencjalnie narażonych na „zanieczyszczenia uwalniane w procesach technologicznych", w szczególności na spaliny, takie jak spaliny emitowane z silników Diesla, pył krzemionkowy, pył drewna twardego i dymy spawalnicze.

Do typowych zawodów o wysokim narażeniu na czynniki o działaniu rakotwórczym należą budowlańcy, kierowcy, mechanicy, stolarze, malarze i spawacze.
Wielu pracowników nie zdaje sobie sprawy, że te substancje mogą powodować raka.... i to powinno się zmienić!