You are here

Back to Films

Napo…w szokujących sytuacjach

Publication date: 
2015
Napo…w szokujących sytuacjach

Elektryczność jest znajomą i niezbędną częścią codziennego życia, lecz może doprowadzić do urazu lub spowodować śmierć, jeżeli nie jest traktowana z szacunkiem. Można podjąć proste środki zapobiegawcze, które pomogą znacznie zmniejszyć ryzyko urazu przy pracy z elektrycznością lub w jej pobliżu. „Napo w... szokujących sytuacjach” opisuje część zagrożeń: krótkie historie przedstawiają konfrontację Napo z różnymi zagrożeniami elektrycznymi, a dłuższe pokazują organizację pracy i relacje pracownicze. Zagrożenia są odgrywane przez małą postać narysowaną jako łuk elektryczny w jaskrawoniebieskim kolorze. Film jest zaprojektowany, aby ilustrować pewne zagadnienia, promować dyskusję i prowadzić do bezpieczniejszych praktyk roboczych.