Przejdź do treści

Napo dźwiga mniej!

Categories
Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego
Ergonomia
Obchodzenie się z ciężarami

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego (MSD) to w Europie najczęstszy problem zdrowotny związany z pracą, który dotyka milionów pracowników – w pewnym momencie życia nawet 90% osób będzie cierpiało z powodu bólu pleców, urazów kończyn górnych czy zespołu RSI (zespół cieśni nadgarstka).

Kampania „Mniej dźwigaj” wspiera zintegrowane podejście do radzenia sobie z MSD oraz podkreśla konieczność zajęcia się „wszystkimi przeciążeniami ciała”, które obejmują wszelki stres i napięcia, czynniki środowiskowe, takie jak praca w zimnym otoczeniu, tempo realizacji zadań oraz dźwigane ciężary.

Film pokazuje Napo w różnych sytuacjach w pracy i jest odpowiedni dla wszystkich pracowników, także dla pracowników migrujących i czasowych. W jedenastu scenkach ukazano typowe sytuacje, które zdarzają się w miejscu pracy.