Przejdź do treści

Napo dźwiga mniej! – 2021

Categories
Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego
Obchodzenie się z ciężarami
Rotacja w pracy
Ergonomia

Mimo podejmowania wielu działań profilaktycznych choroby układu mięśniowo-szkieletowego (MSD) związane z pracą są najczęściej występującym problemem zdrowotnym w Europie. Często towarzyszą im objawy takie, jak np. ból pleców i kończyn górnych. Do powstawania tych chorób przyczyniają się takie czynniki ryzyka zawodowego, jak: powtarzalność ruchów rąk, długotrwała pozycja siedząca, a także podnoszenie lub przenoszenie osób lub ciężarów. 

Schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego stanowią problem nie tylko dla poszczególnych pracowników, ale także dla przedsiębiorstw, gospodarki i całego społeczeństwa, ponieważ są przyczyną niepełnosprawności, zwolnień lekarskich i wcześniejszego przechodzenia na emeryturę.

Seria krótkich filmów pokazuje bohatera o imieniu Napo w różnych sytuacjach zawodowych i będzie przydatna dla wszystkich pracowników, w tym także migrantów i pracowników tymczasowych.