Przejdź do treści

Samo życie

Categories
Poślizgnięcia, potknięcia i upadki
Zapobieganie wypadkom
Konserwacja

Poślizgnięcia i potknięcia należą do częstych przyczyn wypadków w pracy. Największe ryzyko utraty równowagi stwarzają śliskie, nierówne powierzchnie, a potknięcia zdarzają się wtedy, gdy miejsce pracy nie jest utrzymane w należytym porządku.

Tym problemom można łatwo i tanio zaradzić. Prawidłowo przeprowadzona ocena ryzyka pozwala określić niezbędne środki zaradcze, m.in.: umieszczanie znaków ostrzegawczych tam, gdzie nie można wyeliminować zagrożenia, stosowanie obuwia ochronnego, prawidłowe projektowanie stanowiska pracy i utrzymywanie go w dobrym stanie, staranne sprzątanie oraz szkolenie i nadzór pracowników.

Film zawiera treści, które mają zastosowanie we wszystkich sektorach gospodarki i na każdym szczeblu zawodowym. Promuje dobre praktyki i podkreśla, że poślizgnięcia i potknięcia, a w ich konsekwencji upadki są poważniejsze, niż mogłoby się wydawać. Nie śmiej się dziadku z czyjegoś wypadku…