Przejdź do treści

Napo w filmie: chroń skórę

Categories
Ochrona skóry
Chemikalia
Środki ochrony indywidualnej

Film podnosi świadomość na temat zagrożeń związanych z narażaniem skóry na substancje szkodliwe (a czasem nie aż tak szkodliwe), sytuacji, w których dochodzi do takiego narażenia oraz sposobów uniknięcia ryzyka, ochrony skóry i zapobiegania szkodom. Napo dowiaduje się o wielu różnych sytuacjach, w których narażenie na substancje chemiczne i inne substancje może spowodować problemy skórne. Uczy się o niezwykłych cechach skóry i rozbiera się do naga, aby pokazać widzom „Wszystko, co chcieliby wiedzieć o ... swojej skórze”. Opowiada o środkach służących zapobieganiu problemom i przypomina o trzech istotnych zasadach: unikaj – chroń – sprawdzaj.Unikanie lub zminimalizowanie kontaktu z substancjami chemicznymi osiąga się poprzez eliminację - stosując metodę mechaniczną zamiast chemicznej; poprzez zastąpienie - stosując bezpieczniejszą alternatywę oraz poprzez zachowanie bezpiecznej odległości - stosując narzędzia zamiast wykonywania czynności ręcznie. Środki ochrony indywidualnej są tak zaprojektowane, aby chronić skórę, ale Napo przypomina nam o znaczeniu pielęgnacji skóry: szybkim usuwaniu substancji chemicznej, właściwym myciu i dokładnym osuszaniu skóry oraz o regularnym używaniu kremów do skóry.

Napo zaleca także regularne kontrole służące wczesnemu wykrywaniu problemów skórnych.