You are here

Back to Films

Napo w filmie „bezpieczna konserwacja

Publication date: 
2010
Napo w filmie „bezpieczna konserwacja

Złe standardy konserwacji są poważną przyczyną wypadków w pracy i chorób zawodowych. Wiele wypadków ma miejsce w trakcie prac konserwacyjnych, z powodu braku konserwacji lub w wyniku niskiej jakości konserwacji.

W filmie Napo jest pokazany w różnych sytuacjach – czasem jest konserwatorem, czasem pracownikiem. Widzimy znaczenie izolowania lub blokowania maszyn, gdy są one poddawane pracom konserwatorskim, problemów związanych z ukrytymi zagrożeniami i pracą w zamkniętych pomieszczeniach oraz widzimy, jak ważne jest, aby kompetentne osoby przeprowadzały prace konserwacyjne, w szczególności kontrole i testowanie.


Film – dotyczący wszystkich sektorów i pracowników na wszystkich poziomach – ma na celu promowanie dobrych praktyk oraz zwrócenie uwagi na znaczenie bezpiecznej konserwacji.