Przejdź do treści

Napo i bezpieczeństwo transportu

Categories
Transport w miejscu pracy
Zapobieganie wypadkom
Ocena ryzyka

Tematyka filmu koncentruje się wokół problematyki transportu w miejscu pracy. Motywem przewodnim jest wózek widłowy, a także inne formy transportu wewnętrznego i zewnętrznego.

Film składa się z sekwencji dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa miejsca pracy, pracowników, procesów konserwacji, a także widoczności i bezpieczeństwa podczas cofania oraz załadunku i rozładunku pojazdów. Adresatami filmu są wszyscy pracownicy, a w szczególności nowozatrudnieni i ludzie młodzi.

Tematem wiodącym filmu jest prawidłowa organizacja i zarządzanie transportem w miejscu pracy. Zagadnienie to wymaga odpowiedniego planowania, realizacji i monitorowania przez menedżerów wyższego szczebla, a także oceny ryzyka w celu zidentyfikowania zagrożeń i podjęcia odpowiednich działań. Niezbędne są także prawidłowe zachowania ze strony pracowników, ich przeszkolenie, współpraca z nimi i nadzorowanie pracy. Wszystko to składa się na skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem pracy.