Przejdź do treści

Napo na budowie

Categories
Budownictwo
Zapobieganie wypadkom
Ocena ryzyka

Napo pracuje na budowie: film ukazuje niektóre powszechne zagrożenia i ryzyko związane z pracą na budowie. Jako pracownik Napo musi się zmierzyć z wieloma ryzykownymi sytuacjami, ale udaje mu się przetrwać tę ciężką próbę. Film ten jest przeznaczony dla robotników budowlanych, jednak jest odpowiedni dla wszystkich sektorów i pracowników wszystkich szczebli, w szczególności dla młodych osób przechodzących szkolenia lub odbywających praktyki. Celem filmu jest podniesienie świadomości na temat najczęstszych zagrożeń spotykanych na budowach oraz umożliwienie zastanowienia się nad środkami zapobiegawczymi adekwatnymi do danej sytuacji. We wstępie pokazane są różne postaci: Napo jako robotnik budowlany, kolega z pracy, szef i architekt. W siedmiu krótkich historyjkach zilustrowano różne niebezpieczne sytuacje. Zabezpieczenia przed upadkiem, upadki z wysokości, tor przeszkód, ból pleców, organizacja dróg transportu, higiena i bezpieczeństwo na budowie.