You are here

Back to Films

Napo i bezpieczny start w pracy

Publication date: 
2006
Napo i bezpieczny start w pracy

Film ma na celu podniesienie świadomości problemów, które napotykają młode osoby rozpoczynające nową pracę lub podejmujące pracę w nowym miejscu. Napo to idealny sposób dotarcia do młodych odbiorców, zwłaszcza młodych osób przechodzących szkolenia lub odbywających praktyki. Film jest także odpowiedni dla wszystkich osób, które stawiają pierwsze kroki na rynku pracy, w tym także dla pracowników migrujących i czasowych. W siedmiu scenkach ukazano typowe sytuacje, z którymi spotykają się nowe osoby w miejscu pracy.