Przejdź do treści

Napo mówi stop hałasowi!

Categories
Hałas
Środki ochrony indywidualnej

Hałas w pracy dotyka tysięcy pracowników. Celem filmu jest zilustrowanie niektórych głównych przyczyn utraty słuchu i podkreślenie konieczności kontrolowania hałasu u jego źródła, podejmowania działań zapobiegawczych oraz, w miarę potrzeby, noszenia odpowiednich ochronników słuchu. Film jest odpowiedni dla wszystkich sektorów i pracowników wszystkich szczebli, w szczególności dla młodych osób przechodzących szkolenia lub odbywających praktyki.

Pobierz