Napo w … stres w natarciu

Napo w … stres w natarciu
Categories
Zagrożenia psychospołeczne i stres

Stres w pracy jest przyczyną wysokiego odsetka straconych dni pracy, a liczba osób cierpiących na choroby związane ze stresem ciągle rośnie.

Napo identyfikuje niektóre z przyczyn stresu w pracy w typowy dla siebie humorystyczny sposób i zalicza do nich: wygórowane wymagania, niski poziom kontroli, nieustanną presję, niedopuszczalne zachowania, brak szacunku, zmiany, złe planowanie oraz sprzeczne polecenia prowadzące do błędów, zmęczenia, wypalenia, wyczerpania i słabej wydajności.

Zagrożeniami psychospołecznymi można skutecznie zarządzać, a zarządzanie zagrożeniami poprawia samopoczucie pracowników i wydajność przedsiębiorstw. Kluczowym elementem jest tutaj prewencja. Film został zaprojektowany z myślą o wszystkich środowiskach, a jego celem jest nakłonienie do dyskusji o niektórych z najtrudniejszych problemów, z jakimi muszą się zmierzyć pracownicy oraz kadra kierownicza.