Przejdź do treści

Napo i... Praca na wysokości – streszczenie

Categories
Praca na wysokości
Accident prevention
Poślizgnięcia, potknięcia i upadki
Środki ochrony indywidualnej

Praca na wysokości jest związana z wysokim poziomem ryzyka, a upadki z wysokości stanowią istotny problem. Często prowadzą do poważnych obrażeń, a nawet śmierci. Z tego powodu cierpią nie tylko same ofiary i ich rodziny….

Pracodawcy i wykonawcy prac są zobowiązani nie tylko do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i wdrażania zasad bezpiecznej pracy przy uwzględnieniu oceny ryzyka, ale też zapewniania nadzoru i dostępu do informacji dotyczących bezpieczeństwa, instrukcji i szkoleń. Pracownicy muszą przestrzegać przepisów i zasad bezpiecznej pracy, aby uniknąć narażania siebie i innych.

Niniejszy film przedstawia różne sytuacje występujące w środowisku pracy, związane z pracą na wysokości. Temat ten poruszają również inne filmy z serii Napo, między innymi film pt. "Napo na budowie".