You are here

Napo a priatelia

Napo
Napo
Šéf
The Boss
Slečna Štrúdľová
Miss Strudel
Napette
Napette
Kolegovia
Colleagues
Zvieratá
Animals
Animované predmety
Objects
Napo
Napo

Napo je hlavnou postavou animovaného seriálu. Predstavuje zamestnanca pracujúceho v ktoromkoľvek priemyselnom odvetví alebo sektore. Napo sa neobmedzuje len na jednu konkrétnu prácu alebo pracovné prostredie, avšak jeho vystupovanie a fyzický výzor sú rovnaké vo všetkých filmoch.

Napo je bežnou osobou – nie je ani dobrý, ani zlý, ani mladý, ani starý. V tomto ohľade je jeho prejav neutrálny. Je snaživým zamestnancom, ktorý sa môže stať obeťou situácií, ktoré nemôže ovplyvniť, ale dokáže tiež identifikovať nebezpečenstvá alebo riziká a predkladá dobré návrhy na zlepšenie bezpečnosti a organizácie práce.

Napo je sympatická a atraktívna postavička s výraznými reakciami a emóciami. Vidno na ňom, keď je nazlostený, unudený alebo zamilovaný. S Napom sa v postate dokáže stotožniť každý, od mladých zamestnancov až po dlhoročných zamestnancov  podniku.

Prevezmite si reklamný leták Napo

The Boss
Šéf

Šéf je dôležitou vedľajšou postavou. Predstavuje autoritu, mohol by byť predákom, stavbyvedúcim alebo riaditeľom závodu. Šéf vydáva príkazy a stanovuje pravidlá a Napovi vždy priamo zadáva pokyny.Má na starosti nielen bezpečnosť svojich podriadených, ale aj produktivitu. Často je pod tlakom svojich nadriadených alebo klientov. Niekedy vydáva príkazy, ktoré sú v protiklade alebo sa nedajú vykonať. V rozpore s príslovím – šéf nemá vždy pravdu.Podobne ako Napo sa neobmedzuje len na jednu konkrétnu prcu alebo pracovné prostredie, jeho vystupovanie a fyzický výzor sú rovnaké vo všetkých filmoch.

Miss Strudel
Slečna Štrúdľová

Slečna Štrúdľová je energická žena predstavujúca vyšší alebo rovnocenný stupeň autority ako šéf. Mohla by byť klientom, stavebným dozorom alebo podnikovou sestrou, ktorá tlačí na šéfa a jeho podriadených. Slečna Štrúdľová je zábavná vďaka svojim výstupom. Napo samotný môže pociťovať, že ho priťahuje jej pomerne osobitý šarm.

Napette
Napette

Napette môže vykonávať rovnaké úlohy ako Napo alebo inú prácu, ale vtom istom pracovnom prostredí. Z času na čas urobí pri svojej práci chyby. Napo priťahuje Napette svojím šarmom, ale Napa niekedy rozčuľujú alebo hnevajú jej pokusy pomôcť mu.

Colleagues
Kolegovia

V závislosti od príbehu Napo môže mať jedného alebo dvoch kolegov, ktorí pracujú v tej istej spoločnosti a vykonávajú rovnaké alebo podobné práce. Tieto postavičky slúžia ako štatisti ku konaniu Napa. Zväčša sú rozumnými zamestnancami, ktorí viac-menej dodržiavajú pravidlá.

Animals
Zvieratá

Do Napovho sveta vstupuje tiež žaba, pes a ďalšie zvieratá. Tieto zvieratá sú sympatickými postavičkami, ktoré pomáhajú rozvíjať dej a dodávajú nádych kreslenej rozprávky dobrodružstvám nášho hrdinu.

Objects
Animované predmety

Presne tak, ako to býva v kreslených príbehoch, predmety ožívajú a reagujú alebo kritizujú Napove správanie; napríklad bezpečnostné značky, ktoré hovoria a mávajú rukami vo filme „Príbeh najlepšieho označenia“.