Napo - Bezpečnosť s úsmevom

Využite filmy o NAPOVI na propagáciu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Napo je hrdina série animovaných filmov, ktoré vznikajú v koprodukcii malej skupiny európskych organizácií s cieľom predstaviť dôležité témy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci dobre zapamätateľným a odľahčeným spôsobom. Sympatická postavička symbolizuje zamestnanca, ktorý by mohol pracovať v ktoromkoľvek odvetví alebo sektore.

Filmy o Napovi

Napo pri...spolupráci

Napo pri...spolupráci

Napo ... bezpečná budúcnosť

Napo ... bezpečná budúcnosť

Napo vo filme .... pľúca v práci

Napo vo filme .... pľúca v práci

Sicherer Auftritt mit Napo (Stojte obidvomi nohami na zemi s Napom)

Sicherer Auftritt mit Napo (Stojte obidvomi nohami na zemi s Napom)

Napo ... bezpečne na ceste

Napo ... bezpečne na ceste

Wo ist mein Kopf (Kde mám hlavu) (Napo vo filme... „Keby moja hlava nebola pevne pripútaná...“)

Wo ist mein Kopf (Kde mám hlavu) (Napo vo filme... „Keby moja hlava nebola pevne pripútaná...“)

Napo vo filme... bezpečná údržba

Napo vo filme... bezpečná údržba

Denk an mich (Mysli na mňa). Dein Rücken (Tvoj chrbát) (Napo vo filme... „Myslite na svoj chrbát“)

Denk an mich (Mysli na mňa). Dein Rücken (Tvoj chrbát) (Napo vo filme... „Myslite na svoj chrbát“)

Napo v... chráňte svoju pokožku

Napo v... chráňte svoju pokožku

Napo … online hodnotenie rizika

Napo … online hodnotenie rizika

Napo v... pozor, nebezpečenstvo: chemikálie!

Napo v... pozor, nebezpečenstvo: chemikálie!

Napo na ceste k bezpečnosti

Napo na ceste k bezpečnosti

Napo v: "bezpečnosť v... a mimo pracoviska"

Napo v: "bezpečnosť v... a mimo pracoviska"

Napo v... prach pri práci

Napo v... prach pri práci

Napo na rizikovom pracovisku

Napo na rizikovom pracovisku

Napo vo filme ... Som kommmitmensch

Napo vo filme ... Som kommmitmensch

Napo – obmedzte záťaž!

Napo – obmedzte záťaž!

Napo a... tepelný stres (Duel)

Napo a... tepelný stres (Duel)

Napo na bezpečnom štarte!

Napo na bezpečnom štarte!

Napo a... tepelný stres (Nepovolené praktiky)

Napo a... tepelný stres (Nepovolené praktiky)

Napo – obmedzte hluk!

Napo – obmedzte hluk!

Napo a ... práce vo výškach

Napo a ... práce vo výškach

Napo a je čisto

Napo a je čisto

Napo – bezpečnosť na stavenisku

Napo – bezpečnosť na stavenisku

Napove dobrodružstvá

Napove dobrodružstvá

Napo vo filme... keď útočí stres

Napo vo filme... keď útočí stres

Príbeh najlepšieho označenia

Príbeh najlepšieho označenia

Napo ... nie je dôvod na žarty

Napo ... nie je dôvod na žarty

Napo v...šokujúcich situáciách

Napo v...šokujúcich situáciách