Skočiť na hlavný obsah

Napo - Bezpečnosť s úsmevom

Využite filmy o NAPOVI na propagáciu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Napo je hrdina série animovaných filmov, ktoré vznikajú v koprodukcii malej skupiny európskych organizácií s cieľom predstaviť dôležité témy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci dobre zapamätateľným a odľahčeným spôsobom. Sympatická postavička symbolizuje zamestnanca, ktorý by mohol pracovať v ktoromkoľvek odvetví alebo sektore.

Učiť sa s Napom

Tieto zdroje umožňujú organizáciám používať filmy o Napovi na zvyšovanie informovanosti o témach ochrany zdravia a bezpečnosti v…
Icon Napo for teachers
S použitím čoraz populárnejšej postavičky Napo agentúra EU-OSHA (Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci)…

Napo je originálna myšlienka, ktorá vznikla ako reakcia na požiadavku kvalitných informačných produktov prekonávajúcich hranice medzi národmi, a zameriava sa na rôzne kultúry, jazyky a praktické potreby ľudí v práci. Filmy neslúžia na to, aby úplne pokryli tému, ani