Napo 25th anniversary

In 2023 Napo and his colleagues at work are ready to celebrate 25 years of promoting “safety with a smile”. See how Napo is about to celebrate his birthday in his unique style – lets’ say “Happy Birthday” to Napo.

Učiť sa s Napom

Tieto zdroje umožňujú organizáciám používať filmy o Napovi na zvyšovanie informovanosti o témach ochrany zdravia a bezpečnosti v …
Icon Napo for teachers
S použitím čoraz populárnejšej postavičky Napo agentúra EU-OSHA (Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci)…

Napo je originálna myšlienka, ktorá vznikla ako reakcia na požiadavku kvalitných informačných produktov prekonávajúcich hranice medzi národmi, a zameriava sa na rôzne kultúry, jazyky a praktické potreby ľudí v práci. Filmy neslúžia na to, aby úplne pokryli tému, ani