Spojte sa s nami

Predtým, ako položíte otázku, určite si pozrite časť s názvom Časté otázky. Možno už bola zodpovedaná. 

1. Je možné upravovať alebo meniť filmy?

Nie. Filmy sú chránené autorským právom. Tieto práva na používanie filmov o Napovi sa nevzťahujú na upravovanie alebo zmeny filmov, používanie filmov v iných filmových produkciách alebo v multimediálnych produktov, alebo používanie filmov na reklamu či propagáciu.

2. Môžu sa používať jednotlivé scény z filmov o Napovi v prezentáciách programu PowerPoint?

Áno. Jednotlivé scény z filmov o Napovi sa môžu použiť aj v prezentáciách v aplikácii PowerPoint a na intranetových stránkach s príslušnou informáciou o producentoch v podobe koncovej snímky, ktorú je možné prevziať tu.

3. Dá sa vytvoriť odkaz na webovú lokalitu o Napovi?

Áno. Konzorcium Napo súhlasí s uverejňovaním odkazov na domovskú stránku o postavičke Napo na webovej lokalite www.napofilm.net, nepovoľuje však umiestňovanie filmov o Napovi na iných webových lokalitách.

4. Je možné používať postavičku Napo alebo jeho obrázok pre identitu mojej kampane?

Nie. Postavička Napo sa môže používať len priamo na propagáciu filmov o Napovi. Nie je možné používať postavičku Napo alebo akékoľvek jeho obrázky na označenie propagačných, reklamných alebo publikačných materiálov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia.

5. Dajú sa preberať filmy z webovej lokality o Napovi?

Áno. Ak si chcete prebrať filmy alebo úryvky z filmov o Napovi na svoj počítač, choďte na webovú stránku o Napovi (www.napofilm.net) a potom na film alebo úryvok, ktorý chcete prebrať. Môžete kliknúť na tlačidlo „prebrať“ Ikona prebratia, alebo si kliknutím na tlačidlo „preberacie centrum“ Ikona preberacieho centra pridať video do preberacieho centra.

Tlačidlom „preberacie centrum“ sa vybrané videá pridajú na zoznam, ku ktorému je prístup z lišty hlavného menu na webovej stránke. Uvidíte zoznam všetkých videí, ktoré ste si vybrali, a môžete si ich naraz prebrať. Ak chcete vybrané videá odstrániť z „preberacieho centra“, kliknite na tlačidlo „X“.

Upozorňujeme, že mobilná verzia neponúka možnosť preberania.

6. Dajú sa nahrať filmy alebo scény o Napovi na moju webovú lokalitu alebo webové sídlo mojej spoločnosti?

Nie. Môžete vytvoriť odkaz na webovú lokalitu o Napovi (www.napofilm.net). Nie je však dovolené nahrávať filmy.

7. Je možné používať filmy o Napovi na intranete v mojej spoločnosti?

Áno. Môžete prevziať filmy a nahrať ich na internú intranetovú lokalitu.

8. Je možné používať filmy o Napovi alebo úryvky z filmov v programe elektronického vzdelávania?

Film o Napovi alebo úryvok z filmu sa môže použiť iba v prípade, ak ide o elektronické vzdelávanie určené výhradne na interné použitie v rámci spoločnosti alebo organizácie. Ak je program elektronického vzdelávania určený na externé použitie v rámci balíka odbornej prípravy na predaj, nie je možné zahrnúť doň filmy o Napovi alebo úryvky z filmov.

9. Ako môžem získať DVD nosiče o Napovi?

Kópie DVD o Napovi môžete získať od členov Konzorcia Napo (AUVA v Rakúsku, DGUV v Nemecku, HSE v Spojenom kráľovstve, INAILv Taliansku, INRS vo Francúzsku a SUVA vo Švajčiarsku. Inde v rámci Európskej únie (EÚ), Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO) alebo v kandidátskych krajinách sa obráťte na kontaktné stredisko agentúry EU-OSHA vo svojej krajine (https://osha.europa.eu/sk/about-eu-osha/national-focal-points). Ak sa nachádzate mimo Európy, pošlite e-mail na adresu info@napofilm.net.

10. Aký je rozdiel medzi MP4 a WMV?

MP4 alebo MPEG-4 je štandardný formát na komprimovanie videosúborov, ktorý vyvinula skupina MPEG (Moving Picture Experts Group) a bežne sa používa na umiestňovanie videí na internete. Dá sa prehrať na takmer každom zariadení a operačnom systéme.

Skratka WMV znamená Windows Media Video, vyvinuté spoločnosťou Microsoft. V tomto formáte sa videá dajú vkladať do aplikácie Microsoft Office. Videá vo formáte WMV sa dajú prezerať na rôznych prehrávačoch médií, ako je napríklad VLC, KMPlayer, Mplayer, a prostredníctvom softvéru Microsoft Flip4Mac. Takisto súbory WMV môžete prehrávať na prehrávači QuickTime Player.