Skočiť na hlavný obsah

Spojte sa s nami

Predtým, ako položíte otázku, určite si pozrite časť s názvom Časté otázky. Možno už bola zodpovedaná. 

1. Je možné upravovať alebo meniť filmy?

Nie. Filmy sú chránené autorským právom. Tieto práva na používanie filmov o Napovi sa nevzťahujú na upravovanie alebo zmeny filmov, používanie filmov v iných filmových produkciách alebo v multimediálnych produktov, alebo používanie filmov na reklamu či propagáciu.

2. Môžu sa používať jednotlivé scény z filmov o Napovi v prezentáciách programu PowerPoint?

Áno. Jednotlivé scény z filmov o Napovi sa môžu použiť aj v prezentáciách v aplikácii PowerPoint a na intranetových stránkach s príslušnou informáciou o producentoch v podobe koncovej snímky, ktorú je možné prevziať tu.

3. Dá sa vytvoriť odkaz na webovú lokalitu o Napovi?

Áno. Konzorcium Napo súhlasí s uverejňovaním odkazov na domovskú stránku o postavičke Napo na webovej lokalite www.napofilm.net, nepovoľuje však umiestňovanie filmov o Napovi na iných webových lokalitách.

4. Je možné používať postavičku Napo alebo jeho obrázok pre identitu mojej kampane?

Nie. Postavička Napo sa môže používať len priamo na propagáciu filmov o Napovi. Nie je možné používať postavičku Napo alebo akékoľvek jeho obrázky na označenie propagačných, reklamných alebo publikačných materiálov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia.

5. Dajú sa preberať filmy z webovej lokality o Napovi?

Áno. Ak si chcete prebrať filmy alebo úryvky z filmov o Napovi na svoj počítač, choďte na webovú stránku o Napovi (www.napofilm.net) a potom na film alebo úryvok, ktorý chcete prebrať. Môžete kliknúť na tlačidlo „prebrať“ Ikona prebratia, alebo si kliknutím na tlačidlo „preberacie centrum“ Ikona preberacieho centra pridať video do preberacieho centra.

Tlačidlom „preberacie centrum“ sa vybrané videá pridajú na zoznam, ku ktorému je prístup z lišty hlavného menu na webovej stránke. Uvidíte zoznam všetkých videí, ktoré ste si vybrali, a môžete si ich naraz prebrať. Ak chcete vybrané videá odstrániť z „preberacieho centra“, kliknite na tlačidlo „X“.

Upozorňujeme, že mobilná verzia neponúka možnosť preberania.

6. Dajú sa nahrať filmy alebo scény o Napovi na moju webovú lokalitu alebo webové sídlo mojej spoločnosti?

Nie. Môžete vytvoriť odkaz na webovú lokalitu o Napovi (www.napofilm.net). Nie je však dovolené nahrávať filmy.

7. Je možné používať filmy o Napovi na intranete v mojej spoločnosti?

Áno. Môžete prevziať filmy a nahrať ich na internú intranetovú lokalitu.

8. Je možné používať filmy o Napovi alebo úryvky z filmov v programe elektronického vzdelávania?

Film o Napovi alebo úryvok z filmu sa môže použiť iba v prípade, ak ide o elektronické vzdelávanie určené výhradne na interné použitie v rámci spoločnosti alebo organizácie. Ak je program elektronického vzdelávania určený na externé použitie v rámci balíka odbornej prípravy na predaj, nie je možné zahrnúť doň filmy o Napovi alebo úryvky z filmov.