Skočiť na hlavný obsah

Príbeh o Napovi

Ako vznikol Napo

Napo je originálna myšlienka, ktorá vznikla ako reakcia na požiadavku kvalitných informačných produktov prekonávajúcich hranice medzi národmi, a zameriava sa na rôzne kultúry, jazyky a praktické potreby ľudí v práci. Filmy neslúžia na to, aby úplne pokryli tému, ani ich nie je potrebné vnímať ako vzdelávacie alebo náučné filmy. Poslaním Napa a jeho priateľov je upútať pozornosť na problematiku BOZP prostredníctvom svojej zaangažovanosti, zábavných príbehov a humorného a bezstarostného prístupu. „Bezpečnosť s úsmevom“ – je Napov prínos k bezpečnejšiemu, zdravšiemu a lepšiemu pracovisku. Každý film bol vyrobený v koprodukcii s viacerými európskymi inštitúciami. Prípravu internetovej stránky financovala Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v Bilbau, Španielsko.

Základné informácie

Konzorcium Napo Film vzniklo pri príležitosti Európskeho roka bezpečnosti a ochrany zdravia 1992/1993 a Európskych filmových festivalov, ktoré organizovala Európska komisia.

Komisia podporovala filmové festivaly vo viere, že bude možné identifikovať a prispôsobiť najlepšie filmy, aby sa dali použiť v celej Európskej únii. Ukázalo sa, že toto nie je také jednoduché. Mnohé filmy vyrábali komerčné produkčné spoločnosti, ktoré neboli ochotné vzdať sa svojich práv. Kultúrne rozdiely spôsobovali, že obrazy, dej a „vzhľad a dojem“ sťažujú prispôsobenie a transfer filmov cez štátne hranice.

Po filmovom festivale v Štrasburgu v roku 1995 sa stretli štyria aktívni odborníci v oblasti komunikácie z Francúzska, Nemecka, zo Švédska a Spojeného kráľovstva, aby diskutovali o spôsoboch, ktoré by umožnili výrobu filmu na využitie v celej Európe. 

Konzorcium Napo v súčasnosti tvoria títo členovia: AUVA (Rakúsko), CIOP (Poľsko), DGUV (Nemecko), EU-OSHA (Bilbao, Španielsko), INAIL (Taliansko), INRS (Francúzsko) a TNO (Holandsko).

Tím tvorcov

Filmy s postavičkou Napo napísal a režíroval Eric Scandella (Via Storia).

3D animácie vytvoril Fabrice Barbey (Protozoaire).

Pôvodnú hudbu zložil Henri Muller.

Zrod Napa

Skupina pripravila návrh, špecifikácie a výzvu na predkladanie ponúk na výrobu videonahrávky o bezpečnostných značkách a našla dve produkčné spoločnosti zo svojej krajiny, ktoré vyzvala, aby predložili filmový príbeh. Zmluva bola uzatvorená s francúzskou spoločnosťou Via Storia zo Štrasburgu. Zrodil sa Napo!

Prvá videonahrávka Príbeh najlepšieho označenia bola uvedená v roku 1998 na Filmovom festivale EÚ v Edinburgu a ocenená bola na Svetovom kongrese v Sao Paulo v roku1999 a na národných filmových festivaloch vo Francúzsku a Nemecku.

V roku 2003 Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v Bilbau prejavila záujem o výrobu tretej videonahrávky na podporu Európskeho týždňa na tému nebezpečné látky. S konzorciom sa dohodlo, že agentúre umožní poskytnúť originály videonahrávky všetkým členským štátom, kandidátskym krajinám a krajinám EZVO s jasným uvedením neexkluzívneho použitia, práv a nákladov. Táto spolupráca pokračuje.