Skočiť na hlavný obsah

Napo na pracovisku

Tieto zdroje umožňujú organizáciám používať filmy o Napovi na zvyšovanie informovanosti o témach ochrany zdravia a bezpečnosti v rámci skupín vlastných zamestnancov a dodávateľských reťazcov.  Tieto zdroje umožnia organizáciám poskytovať poradenstvo v otázkach ochrany zdravia a bezpečnosti a pomôžu podnietiť diskusiu o týchto témach. Je možné ich použiť aj na kurzoch odbornej prípravy.

Porozumenie poškodeniam podporno-pohybovej sústavy [14]

Positiv position V2.jpg

Skontrolujte si držanie tela

Kľúčové slovo: Starnutie a BOZP, Práca v kancelárii, Poškodenia podporno-pohybovej sústavy, Ergonómia

A step in the right direction V2.jpg

V práci sa pohybujte

Kľúčové slovo: Prevencia, Starnutie a BOZP, Správanie, Kultúra bezpečnosti

Shared experiences V2.jpg

Podeľte sa o zručnosti a skúsenosti

Kľúčové slovo: Starnutie a BOZP, Nosenie bremien, Ťažké bremená, Inštruktáž, BOZP a mladí ľudia

napo-008-lighten-the-load-episode-002-modern-stressful-times.jpg

Posúďte riziká opakovanej práce

Kľúčové slovo: Náklady súvisiace s úrazmi, Výroba, Tlak

napo-008-lighten-the-load-episode-003-divide-and-rule.jpg

Rozdeľte ťažké bremená

Kľúčové slovo: Ťažké bremená, Ručné zaobchádzanie

napo-008-lighten-the-load-episode-004-radical-ergonomics.jpg

Hláste príznaky muskuloskeletálnych porúch už v ranom štádiu

Kľúčové slovo: Práca s počítačom, Ergonómia