You are here

Napo na pracovisku

Napo na pracovisku

Tieto zdroje umožňujú organizáciám používať filmy o Napovi na zvyšovanie informovanosti o témach ochrany zdravia a bezpečnosti v rámci skupín vlastných zamestnancov a dodávateľských reťazcov. Tieto zdroje umožnia organizáciám poskytovať poradenstvo v otázkach ochrany zdravia a bezpečnosti a pomôžu podnietiť diskusiu o týchto témach. Je možné ich použiť aj na kurzoch odbornej prípravy.

Porozumenie poškodeniam podporno-pohybovej sústavy [14]

Správna poloha

Skontrolujte si držanie tela

Starnutie a BOZP, Práca v kancelárii, Poškodenia podporno-pohybovej sústavy, Ergonómia

Krok správnym smerom

V práci sa pohybujte

Prevencia, Starnutie a BOZP, Správanie, Kultúra bezpečnosti

Výmena skúseností

Podeľte sa o zručnosti a skúsenosti

Starnutie a BOZP, Nosenie bremien, Ťažké bremená, Inštruktáž, BOZP a mladí ľudia

Moderná doba

Posúďte riziká opakovanej práce

Náklady súvisiace s úrazmi, Výroba, Tlak

Rozdeľuj a panuj

Rozdeľte ťažké bremená

Ťažké bremená, Ručné zaobchádzanie

Radikálna ergonomika

Hláste príznaky muskuloskeletálnych porúch už v ranom štádiu

Práca s počítačom, Ergonómia

Pages