You are here

Napo in the workplace

Napo in the workplace

These resources are to enable organisations to use Napo films to raise awareness about health and safety topics within groups of their own staff and supply chains. The resources will enable organisations to deliver advice on health and safety topics, and will help generate discussion around the topics. They are also suitable for use on vocational training courses.

Understanding MSDs [14]

Správna poloha

Check your posture

Starnutie a BOZP, Práca v kancelárii, Poškodenia podporno-pohybovej sústavy, Ergonómia

Krok správnym smerom

Keep moving at work

Prevencia, Ageing and OSH, Správanie, Kultúra bezpečnosti

Výmena skúseností

Share skills and experience

Ageing and OSH, Nosenie bremien, Ťažké bremená, Inštruktáž, BOZP a mladí ľudia

Moderná doba

Risk-assess repetitive work

Náklady súvisiace s úrazmi, Výroba, Tlak

Rozdeľuj a panuj

Split up heavy loads

Ťažké bremená, Ručné zaobchádzanie

Radikálna ergonomika

Report signs of MSDs early

Práca s počítačom, Ergonómia

Pages