Skočiť na hlavný obsah

Práva a povolenia

Filmy o Napovi sú vlastníctvom produkčnej spoločnosti Via Storia so sídlom v Štrasburgu (Francúzsko) a konzorcia Napo, ktoré financuje a vyrába filmy v mene malej skupiny európskych organizácií pre bezpečnosť a ochranu zdravia : AUVA (Rakúsko), CIOP (Poľsko), DGUV (Nemecko), INAIL (Taliansko), INRS (Francúzsko), TNO (Holandsko) a SUVA (Švajčiarsko). Okrem toho Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) uzavrela zmluvu so spoločnosťou DGUC (v mene konzorcia) na reprodukciu a poskytovanie kópií filmov o Napovi národným koordinačným strediskám vo všetkých členských štátoch, v kandidátskych krajinách a krajinách EZVO.

Autorské práva

Nositeľom autorských práv je spoločnosť Via Storia.

Konzorcium Napo má ako spoluproducent určité právomoci vrátane časovo neobmedzených plných práv na používanie filmov v oblasti práce svojej inštitúcie, ako aj na získanie originálnych pások, z ktorých možno spraviť kópie.

Práva

Filmy o Napovi alebo jednotlivé scény z filmov možno voľne používať na vzdelávacie účely, na účely odbornej prípravy a na zvyšovanie informovanosti bez predchádzajúceho súhlasu konzorcia Napo.

Jednotlivé scény z filmov o Napovi sa môžu použiť aj v prezentáciách v aplikácii PowerPoint a na intranetových stránkach s príslušnou informáciou o producentoch v podobe koncovej snímky, ktorú je možné prevziať tu.

Tieto práva sa nevzťahujú na:

  • editovanie, revidovanie alebo úpravu filmov,

  • používanie filmov a scén z týchto filmov v iných filmových/video produkciách,

  • používanie filmov alebo scén z týchto filmov na reklamu, propagáciu a podporovanie,

  • duplikovanie, distribúciu alebo predaj kópií filmov,

  • uverejňovanie filmov o Napovi na internetových stránkach,

  • začlenenie filmov alebo scén z týchto filmov do multimediálnych produktov, ak sa na základe osobitného povolenia nestanovilo inak.

Konzorcium Napo súhlasí s uverejňovaním odkazov na domovskú stránku o postavičke Napo www.napofilm.net, nepovoľuje však umiestňovanie filmov o Napovi na iných webových stránkach.

Postavičku Napo možno používať iba priamo pri propagácii filmu. Postavičku Napo, ani jeho zobrazenia nemožno používať pri všeobecnej propagácii, podpore ani uverejňovaní informácií týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia.

Žiadosti a otázky

So všetkými ďalšími žiadosťami a otázkami sa obráťte na konzorcium Napo. Napíšte nám na emailovú adresu: contact form