You are here

Informácie o dostupnosti

Prístupové klávesy

Prístupové klávesy sú navigačným nástrojom, ktorý vám pomôže pohybovať sa po tejto webovej stránke pomocou klávesnice.

Podrobné informácie o prístupových klávesoch sa nachádzajú v dokumente W3C Pokyny pre dostupnosť

Dostupné prístupové klávesy

Na tejto webovej stránke sa používa nastavenie, ktoré sa zhoduje s väčšinou medzinárodných odporúčaní pre prístupové klávesy. Sú nimi:

  • 1 - Domovská stránka
  • 3 - Mapa stránky
  • 4 - Vyhľadávanie
  • 5 - Právne upozornenie a ochrana údajov
  • 7 - Autorské práva
  • 8 - Zmena jazyka
  • 9 - Kontaktný formulár
  • S - Choď na obsah
  • K - Podrobné informácie o prístupových klávesoch (táto stránka)

Používanie prístupových klávesov s rôznymi internetovými prehliadačmi

Prehliadač Windows Linux Mac
Internet explorer/Explorer [Alt] + prístupový kláves, Enter Neuplatňuje sa
Chrome [Alt] + prístupový kláves [Alt] + prístupový kláves [Control] [Alt] + prístupový kláves
Firefox [Alt][Shift] + prístupový kláves [Alt][Shift] + prístupový kláves [Control] [Alt] + prístupový kláves
Safari [Alt] + prístupový kláves Neuplatňuje sa [Control] [Alt] + prístupový kláves
Opera

Opera 15 alebo novšia: [Alt] + prístupový kláves

Opera 12.1 alebo staršia: [Shift] [Esc] + prístupový kláves