You are here

Skontrolujte si držanie tela

Späť do časti Napo na pracovisku

Skontrolujte si držanie tela

V rámci tejto aktivity si účastníci pred diskusiou pozrú scénku s Napom, ktorá je zameraná na to, ako u nás môžu časom vzniknúť muskuloskeletálne poruchy súvisiace s prácou v dôsledku zlého držania tela a ako môžu včas prijaté jednoduché opatrenia problém zmierniť.

Príručka pre koordinátora

Potrebujete pomoc pri organizovaní vzdelávacej činnosti na pracovisku?

Ďalšie informácie nájdete tu

Činnosť

Ciele vzdelávania

Činnosti

Záverečné otázky

Hodnotenie

Potrebné zdroje