Skočiť na hlavný obsah

Napo ... bezpečná budúcnosť

Categories
Starnutie a BOZP
Poškodenia podporno-pohybovej sústavy
Hluk

Európski pracovníci starnú. V roku 2030 sa očakáva, že pracovníci vo veku nad 55 rokov budú v mnohých krajinách EÚ tvoriť 30% alebo viac z celkového počtu pracovníkov. To prináša výzvy pre zamestnancov, zamestnávateľov a podniky. Vo filme "Napo ... bezpečná budúcnosť" náš známy hrdina cestuje v čase snažiac sa odhaliť kľúčové faktory udržateľného pracovného života. Príbehy líčia nutnosť riadenia rizík od prvého do posledného dňa práce; Zdôrazňuje sa význam rehabilitácie a programy návratu do práce, boj s diskrimináciou na základe veku, kedykoľvek sa objaví. Film je určený pre ilustráciu niektorých z problémov, podporuje diskusie a vedie k zdravším a produktívnejším pracoviskám, pretože dáva návod na riešenie problémov spojených so starnutím pracovnej sily.