Skočiť na hlavný obsah

Napo vo filme ... Príbeh najlepšieho označenia – upravená verzia (2023)

Categories
Značky a štítky
Predchádzanie nehodám
Bezpečnostné značky

Prvý film v seriáli o Napovi predstavuje základný úvod do problematiky značiek a symbolov BOZP, ktoré sa nachádzajú na pracovisku. Slúži ako užitočné usmernenie pre nových zamestnancov a príjemné osvieženie znalostí ostatných pracovníkov Poskytuje prehľad najrozličnejších situácií, v ktorých sú dôležité bezpečnostné značky. Tento film je vhodný pre všetky sektory a všetky úrovne zamestnancov, predovšetkým však pre mladých ľudí zúčastňujúcich sa na odbornej príprave alebo praxi.

Slúži na informovanie divákov o bezpečnostných značkách pri práci, propagáciu významu dodržiavania značiek a učenia sa a identifikovania významu značiek na základe ich podoby a farby. Obsahuje trinásť príbehov. Každý príbeh sa týka pracovnej situácie, v ktorej je Napo konfrontovaný so značkami, s ktorými sa stretáva, aby ho naučili, aký majú význam a aký význam má bezpečnosť. Sekvencie predstavujú, čo sa stane v prípade neuposlúchnutia značiek a prípady technických a organizačných prekážok účinného fungovania značiek.