Skočiť na hlavný obsah

Napo a je čisto

Categories
Zamestnanci čistiacich a upratovacích služieb
Predchádzanie nehodám
Šmyknutia, zakopnutia a pády
Ručné zaobchádzanie

Tento film predstavuje zdravotné a bezpečnostné riziká, ktorým sú vystavení pracovníci v upratovačských službách alebo v subdodávateľských spoločnostiach, ako sú pošmyknutia alebo zakopnutia, pády, manuálna práca a práca osamote. Cieľovým publikom sú subdodávatelia a podniky zabezpečujúce čistenie a upratovanie, film je však vhodný pre všetky sektory a všetky úrovne zamestnancov, predovšetkým pre mladých ľudí zúčastňujúcich sa na odbornej príprave alebo praxi. Cieľom je upozorniť ľudí na bežné riziká pri upratovaní a poukázať na preventívne opatrenia. Napo si niekedy dáva pozor a inokedy riskuje. So svojou kolegyňou Nanette, svojím šéfom a klientmi čelí rôznym stupňom rizika. Situácie poskytujú príležitosť diskutovať o organizácii a plánovaní práce, bezpečnostných značkách, používaní rebríkov a stupienkov, problémoch pri ručnej manipulácii, spoločnej práci a šírení informácií.