You are here

Back to Films

Napo v... prach pri práci

Publication date: 
2018
Napo v... prach pri práci

Prach je potenciálnym problémom na pracovisku dvomi odlišnými, ale podstatnými spôsobmi. Sú nimi respiračné problémy a výbuchy prachu. Rozsah škodlivých účinkov prachu je rôzny, počnúc podráždením kože až po rakovinu pľúc, v závislosti od zloženia prachu a druhu, ako aj miery expozície.

V krátkom filme Napo v… prach pri práci sa názorne ukazujú niektoré z mnohých situácií a látok, v dôsledku ktorých vzniká prach, a kladie dôraz na riadenie expozície prachu na pracovisku v snahe predchádzať chorobám. Na záver filmu príde tresk – výbuch prachu – rýchle spaľovanie jemných častíc, ktoré sa často, hoci nie vždy, nachádzajú vo vzduchu v uzavretých priestoroch.