Napo v... prach pri práci

Napo v... prach pri práci
Categories
Prach
Nebezpečné látky
Stroje
Osobné ochranné prostriedky (OOP)

Prach je potenciálnym problémom na pracovisku dvomi odlišnými, ale podstatnými spôsobmi. Sú nimi respiračné problémy a výbuchy prachu. Rozsah škodlivých účinkov prachu je rôzny, počnúc podráždením kože až po rakovinu pľúc, v závislosti od zloženia prachu a druhu, ako aj miery expozície.

V krátkom filme Napo v… prach pri práci sa názorne ukazujú niektoré z mnohých situácií a látok, v dôsledku ktorých vzniká prach, a kladie dôraz na riadenie expozície prachu na pracovisku v snahe predchádzať chorobám. Na záver filmu príde tresk – výbuch prachu – rýchle spaľovanie jemných častíc, ktoré sa často, hoci nie vždy, nachádzajú vo vzduchu v uzavretých priestoroch.