Skočiť na hlavný obsah

Napo v... pozor horí!

Categories
Požiar a výbuch
Úniková trasa
Postup v prípade núdzovej situácie

Tento film ilustruje riziko požiaru a výbuchu na pracovisku a zároveň opatrenia, ktoré možno prijať na zníženie tohto rizika. Základnou otázkou pri riadení rizika je potreba jeho dôkladného posúdenia. Pre vznik požiaru alebo výbuchu sú potrebné tri prvky: horľavá látka (palivo), vzduch (kyslík) a zdroj vznietenia (teplo).

Cieľovým publikom filmu sú predovšetkým zamestnanci pracujúci v odvetviach a/alebo zamestnaniach, kde je riziko požiaru a výbuchu najvyššie.