Skočiť na hlavný obsah

Napo vo filme… skrytí zabijaci

Categories
Nebezpečné látky
Slovenčina
Choroby z povolania
Work environment

Poraziť rakovinu je jednou z priorít strategického rámca EÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na roky 2021 – 2027. Tento film Napo je navrhnutý tak, aby zvýšil povedomie o rakovine súvisiacej s prácou a o tom, ako jej predchádzať. Dôraz je kladený na „procesom generované karcinogény“, ktoré sa vyskytujú ako vedľajší produkt pracovného procesu a vyžadujú si zvýšenú pozornosť, pretože nie sú označené a v kartách bezpečnostných údajov nemusí byť o nich žiadna zmienka.

Veľká časť pracovníkov v EÚ je potenciálne vystavená kontaminujúcim látkam vznikajúcim počas procesu, najmä výfukovým plynom ako sú emisie dieselových motorov, kremičitému prachu, prachu z tvrdého dreva a splodinám vznikajúcim pri zváraní. Medzi typické povolania, v ktorých je vystavenie karcinogénom vysoké, patria stavbári, vodiči, mechanici, pracovníci s drevom, maliari a zvárači.

Mnohí pracovníci si neuvedomujú, že tieto látky môžu spôsobiť rakovinu... to treba zmeniť!