Skočiť na hlavný obsah

Napo vo filme ... Som kommmitmensch

Categories
Prevencia
Dobrá BOZP znamená dobrý podnik
Predchádzanie nehodám
Komunikácia
Vedenie a účasť zamestnancov

Už viac ako 20 rokov je Napo jednou z ústredných postáv, ktoré sprevádzajú riešenie problematiky ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci (BOZP). Zábavným spôsobom upriamuje pozornosť na najdôležitejšie témy v oblasti BOZP a zvyšuje o nich informovanosť. Len čo sa Napo dozvedel o novej kampani zameranej na prevenciu, hneď sa chcel do nej aktívne zapojiť a stať sa tzv. kommmitmensch. Z predchádzajúcich filmov s Napom bol preto zostavený súbor rôznych epizód, ktoré sa vzťahujú na šesť oblastí činností v rámci kampane kommmitmensch. Napo je kommmitmensch, pretože pochopil, že bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci by vždy mali v našom každodennom živote zohrávať kľúčovú úlohu.

Krátky prehľad novej kampane o kultúre prevencie nemeckého inštitútu DGUV