Napo v...šokujúcich situáciách

Napo v...šokujúcich situáciách
Categories
Predchádzanie nehodám

Elektrická energia je známa a neodmysliteľná súčasť každodenného života, ale ak sa s ňou nenarába s rešpektom, môže ľudí zraniť alebo zabiť. Existujú jednoduché preventívne opatrenia, ktoré podstatne znižujú riziká pri práci s elektrickou energiou alebo v jej blízkosti. Vo filme "Napo v ... šokujúcich situáciách" sa opisujú niektoré riziká: krátke príbehy znázorňujú Napove konfrontácie s rôznymi elektrickými nebezpečenstvami a dlhšie príbehy zahŕňajú organizáciu práce a pracovné vzťahy. Nebezpečenstvo predstavuje malá figúrka nakreslená ako elektrický oblúk elektrickou modrou farbou. Film je navrhnutý tak, aby ilustroval niektoré z otázok, podnietil diskusiu a viedol k bezpečným pracovným postupom.