Skočiť na hlavný obsah

Napo … online hodnotenie rizika

Napo … online hodnotenie rizika
Categories
Hodnotenie rizík
Predchádzanie nehodám
Kultúra bezpečnosti

Napo vie, že prevencia je lepšia ako liečba. V tomto krátkom filme, ktorý trvá dve a pol minúty, Napo oboznámi svojho šéfa s nástrojom OiRA, jednoduchým online nástrojom pre malé podniky na hodnotenie rizík na pracoviskách. Ak sa chcete dozvedieť viac, podobne ako Napov šéf, navštívte webové sídlo projektu OiRA.