Skočiť na hlavný obsah

Napo – obmedzte záťaž!

Categories
Poškodenia podporno-pohybovej sústavy
Ergonómia
Manipulácia s bremenami

Poškodenia podporno-pohybovej sústavy sú najčastejším zdravotným problémom súvisiacim s prácou v Európe, ktorý postihuje milióny pracovníkov – v niektorom úseku svojho života až 90 % osôb bude trpieť bolesťami chrbta, poruchami horných končatín a utrpí zranenia z opakovaných pohybov.

Kampaň „Obmedzte záťaž“ podporuje integrované riadenie boja proti MSD a potrebu riešiť otázku „celkového zaťaženia organizmu“ týkajúcu sa všetkých stresov a napätí, faktorov súvisiacich s prostredím, napríklad práca v chladných podmienkach, tempa, akým sa má práca vykonávať a prenášaného bremena.

Film ukazuje Napa, ktorý je konfrontovaný s rôznymi pracovnými situáciami a je vhodný pre všetkých pracovníkov vrátane migrantov a dočasných pracovníkov. Obsahuje jedenásť scénok s typickými situáciami vyskytujúcimi sa na pracovisku.