Skočiť na hlavný obsah

Napo – obmedzte záťaž! – 2021

Categories
Poškodenia podporno-pohybovej sústavy
Manipulácia s bremenami
Striedanie práce
Ergonómia

Poruchy pohybového aparátu súvisiace s prácou (MSD) sú najbežnejším zdravotným problémom spojeným s prácou v Európe, a to aj napriek značnému úsiliu o ich prevenciu, pričom najčastejšie sa vyskytujú predovšetkým bolesti chrbta a bolesti horných končatín. Tri zo štyroch najčastejšie identifikovaných rizík MSD sú: opakované pohyby rúk alebo paží, dlhodobé sedenie a zdvíhanie alebo premiestňovanie osôb alebo ťažkých bremien. MSD sú problémom nielen pre jednotlivých pracovníkov, ale aj pre podniky, ekonomiky a celú spoločnosť, pretože sú jednou z najčastejších príčin zdravotného postihnutia, práceneschopnosti a predčasného odchodu do dôchodku. Táto séria krátkych filmov zobrazuje Napa, ktorý čelí rôznym pracovným situáciám, a je vhodná pre všetkých zamestnancov, vrátane migrujúcich a dočasných pracovníkov.