Napo vo filme .... pľúca v práci

Napo vo filme .... pľúca v práci
Categories
Tabakový dym
Pasívne fajčenie

Vystavenie tabakovému dymu je rovnako škodlivé pre fajčiarov ako pre nefajčiarov. Môže spôsobiť vážne problémy, napr. srdcovocievne choroby a choroby dýchacích ciest. Môže zapríčiniť smrť v dôsledku rakoviny, koronárnej choroby srdca alebo mozgovej príhody. Napriek tomu tisíce zamestnancov sú na svojich pracoviskách stále vystavené tabakovému dymu. V tomto krátkom filme Napo takisto prispieva svojou troškou k problematike bezfajčiarskych pracovísk.