Skočiť na hlavný obsah

Napo ... nie je dôvod na žarty

Categories
Šmyknutia, zakopnutia a pády
Predchádzanie nehodám
Údržba

Pošmyknutia a zakopnutia sú jedným z najčastejších nebezpečenstiev a spôsobujú desiatky tisíc pracovných úrazov každý rok.

K väčšine pošmyknutí dôjde v mokrom prostredí alebo za "nevhodných" podmienok a k väčšine zakopnutí dochádza z dôvodu zlej údržby. Riešenia sú často jednoduché a efektívne. Vhodné posúdenie rizík by malo identifikovať nevyhnutné kroky, ktorých súčasťou je prevencia, vhodná obuv, úprava pracoviska, údržba, vhodná úprava podlahy, pedantné upratovanie, plánované zmývanie, efektívne školenie a dozor.

Tento film, ktorý je vhodný pre všetky odvetvia a všetky úrovne zamestnancov, podporuje dobrú prax a zdôrazňuje, že nie je na mieste zabávať sa na pošmyknutiach a zakopnutiach.