You are here

Back to Films

Napo v... chráňte svoju pokožku

Publication date: 
2009
Napo v... chráňte svoju pokožku

Film sa sústreďuje na nebezpečenstvo vystavenia pokožky škodlivým (a niekedy menej škodlivým) látkam, na situácie, v ktorých dochádza k expozícii a na to, čo možno urobiť na predchádzanie rizikám, ochranu pokožku a zabránenie poškodeniam zdravia. Napo odhalí veľa rozličných situácií, v ktorých vystavenie chemikáliám, alebo iným látkam, môže vyvolať problémy s pokožkou. Dozvie sa všeličo o neuveriteľných vlastnostiach pokožky a vyzlečie sa donaha, aby publiku ukázal: ‘Všetko, čo by ste chceli vedieť o... vašej pokožke’. Zistí, ktoré opatrenia treba na predchádzanie problémov a dospeje k trom dôležitým bodom: Vyvarovať sa – Chrániť – Kontrolovať.Predchádzať kontaktu s chemikáliami alebo ho znížiť na minimum sa dá prostredníctvom eliminácie - použiť mechanickú metódu namiesto chemickej, substitúcie - použiť bezpečnejšiu alternatívu, respektíve dodržaním bezpečného pracovného odstupu - uprednostniť použitie nástroja pred priamym kontaktom. Prostriedky osobnej ochrany boli vyvinuté na ochranu pokožky, ale Napo nás upozorní na význam starostlivosti o pokožku, tak že poukáže na rýchle odstránenie kontaminácie, na dôkladné umývanie pokožky, starostlivé osušenie pokožky a jej pravidelné natieranie krémom.

Na záver Napo odporúča pravidelné kontroly na včasné odhalenie príznakov charakteristických pre problémy s pokožkou.